คำขวัญโรงเรียน

" ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม "
ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง เลื่อนกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ระดับมัธยม

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง เลื่อนกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ระดับบริบาล อนุบาล และระดับประถมศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดการสอบคัดเลือกครู บุคลากร โรงเรียนมุสลิมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูบุคลากร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

มากกว่าทฤษฎี คือการลงมือปฎิบัติ ที่นี้ มุสลิมศึกษา

English Camp #2 at Bandung, Indonesia ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนมุสลิมศึกษา : ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม
ตั้งอยู่เลขที่ 430 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล Tel. 074 - 750720